Ārzemju pieredze: Sāmu pamattautas piemērs

 

Par cienīgu neatlaidīgas darbības piemēru savu (pamattautas) tiesību aizstāvēšanas jomā starptautiskajā līmenī (tajā skaitā ANO) jākalpo rezultātam, ko spējuši sasniegt (panākt) sāmu pamattautas pārstāvji.

_______________________

 

Sāmi

Kopējais sāmu skaits – no 60 līdz 80 tūkstošiem cilvēku (saskaņā ar Somijas Sāmu Parlamenta datiem – ap 75 tūkstošiem cilvēku), no kuriem Norvēģijā dzīvo no 40 līdz 60 tūkstošiem, Zviedrijā – no 15 līdz 25 tūkstošiem, Somijā – no 6 līdz 8 tūkstošiem, Krievijā – 2 tūkstoši cilvēku.

Sāmu Parlaments Somijā

Sāmu Parlaments ir Somijā dzīvojošo sāmu augstākais politiskais orgāns. No juridiskā viedokļa Somijas Sāmu Parlaments ir īpaša Somijas Tieslietu ministrijas vienība, kas, savukārt, ir patstāvīgs publisko tiesību subjekts ar savu vadošo orgānu, kā arī ar grāmatvedības un audita dienestu. Parlamentam ir tiesības iesniegt likumdošanas iniciatīvas un iesniegumus, kas ir saistīti ar tā jurisdikcijā esošajiem jautājumiem. Sāmu Parlaments ir vienīgais orgāns Somijā, kuram ir tiesības izteikt sāmu oficiālus viedokļus jautājumos, kas skar šīs valsts sāmu iedzīvotāju dzīvi. Sāmu Parlamenta deputātiem ir tiesības piedalīties vietējo varas orgānu darbā, izteikt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus.

Somijas Sāmu Parlamenta pārziņā, pirmkārt, ir tie jautājumi, kas saistīti ar Somijas Konstitūcijas 17. un 121. § noteikto Somijas sāmu iedzīvotāju tiesību īstenošanu, kurus nosaka sāmu statuss kā vienai no pamattautām – tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu un savu kultūru. Otrkārt, Parlaments risina jautājumus, kas saistīti ar sāmu tiesībām izmantot savu valodu valsts orgānos, kā arī ar sāmu autonomiju Sāmu reģiona teritorijā.

Parlaments sadala valsts izsniegtos līdzekļus, kas sastāda aptuveni 1 miljonu eiro gadā. Izdevumu pamatposteņi: kultūra, izglītība, sociālā un medicīniskā aprūpe.

(Pāriet uz oficiālo Somijas sāmu tīmekļa vietni var atverot šo saiti)

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=78&Itemid=196

_____________________________

Sāmu pamattautas pārstāvji aktīvi piedalās ANO pasākumos, kas veltīti pamattautām.

Fotogrāfijā sāmu pamattautas pārstāvji piedalās ANO Ekspertu mehānisma 6. sesijā par pamattautu tiesībām (2013. gada 8. – 12. jūlijā Ženēvā, Šveicē).

_____________________________